Monthly Archives: May 2017

Присъждане на разноски за път за съдебни заседания

Като всеки адвокат, и аз поемам ангажименти извън града, в който живея и работя. И тъй като телепортацията все още не е напуснала “Седморката на Блейк“, за да посети нашето ежедневие, ми се налага да се придвижвам по един или друг начин, ползвайки личен или обществен транспорт (т.е. правейки разходи за път). В чл. 78, […]