Отпада задължението за изпращане на ДАНС на вътрешните правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари

С последното изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари отпадна изискването за лицата по чл. 4 от Закона да изпращат своите вътрешни правила на ДАНС.
ZMIP