Служебните бележки в условията на извънредно положение

Извънредното положение утежни ежедневието на всички ни, но опасността е твърде голяма, за да можем просто да махнем с ръка. Затова и е по-добре да се съобразим с препоръките (и повелите) на властите, за да може в края статистиката да показва малко заразени, много излекувани и малко използвани ковчези.
Един от основните проблеми особено за хората, които се налага да пътуват, за да идат на работа, е как да преминат ограниченията, свързани с влизането и излизането в областни центрове, когато това се налага, за да се ходи на работа. Препоръката е пътуващите да бъдат снабдени със служебни бележки, за да могат да удостоверят, че имат уважителна причина за пътуването си. Примерна бележка може да бъде изтеглена от тук.

Както се вижда и от съдържанието на документа, аз лично препоръчвам към служебната бележка да има приложено извлечение от трудовия договор. Това би могла да бъде (например) неговата първа страница, от която се виждат страните и която да е копирана на гърба на служебната бележка.
Препоръчвам да не се злоупотребява с издаването на служебни бележки, защото може да се окаже, че в опита си да заобиколим закона, сме извършили престъпление.