Брачният договор

Брачният договор (за който често сме чували в американските филми) от 2009 година е част от бългрското право. Само че за разлика от американските филми той не урежда лични (включително интимни), а единствено имуществени отношения.
До 2009-та година имуществото, което съпрузите си купеха по време на брака ставаше собственост и на двамата (независимо чие име беше записано като собственик). Това положение мнго често пораждаше големи усложнения, когато се налагаше да се прекрати бракът. Като тези усложнения неминуемо навлизаха в руслото на недостойните надприказвания за това кой гледа децата и кой изкарва парите.
В крайна сметка Народното събрание се „смили“ и прие изменения в режима на имушествените отношения на съпрузите. Считано от 01.10.2009 година новият Семеен кодекс предвиди три възможности: общностразделност и договор.
Общността представлява досегашния режим – закупеното по време на брака е собственост и на двамата съпрузи.
Разделност – в този случай това, което всеки от съпрузите закупи за себе си, си е само негова собственост, без другият да има права.
Договор. Както споменах и по-горе (за разлика от внушенията, с които сме свикнали от американските филми) договорът урежда само имуществените отношения. Личните отношения не подлежат на договаряне по българското право.
С договора съпрузите могат свободно да договарят параметрите на имуществените си отношения. Може да се предвиди например, че движимите вещи ще са само на единия съпру, а недвижимите имоти да са на другия. Може да се договори, че имуществото над определена стойност ще бъде и на двамата, а под нея – само на единия и т.н.
Моето лично мнение е, че не е необходимо да се толерира излишна пристрастност към думата договор в брачните отношения. Така или иначе този, който повдигне въпорса, рискува да си развали отношенията с другия. Затова препоръчвам на този, който има притеснения и подозрения, че другият го е харесал по имотни причини, просто да избере режима на разделност и да купува на свое име това, което иска да си бъде само негово.
Режимът на имуществени се избира преди сключване на брака чрез попълване на специална декларация. Той може да се промени по всяко време – отново с декларация.