GDPR – какво да правим и как да го правим

25 май 2018 година отмина и невидимото присъствие на GDPR (General Data Protection  Regulation) изпълни нашето общество, а страховете на хората, подхранвани от професионални, но и често несръчни опити за анализ, пратиха здравия разум в нокаут. Какво представлява GDPR, какво ни дава и какво ни взема той. Започваме със същността му. Това е регламент. Което означава, […]

Опит за измама (кражба на банкови детайли)

Ежедневно от много места различни видове тарикати се опитват да се „вмъкнат“ в банковите ни сметки, откъдето да „отмъкнат“ парите ни. Тази сутрин получих долния e-mail, който се опитва да ме убеди, че профилът ми в електронното банкиране е бил „заключен“ и ако искам да мога да си го ползвам, трябва да последвам връзката.   […]

Пълномощното на адвоката – de jure и de facto

Адвокатите се грижат за интересите на своите клиенти по пълномощие. Т.е. за да защитят интересите на своите клиенти, адвокатите трябва да бъдат упълномощени. Пред съда е достатъчно обикновено пълномощно – на лист А4 или на „адвокатски кочан“. При администрацията обаче има специфики. Чл. 18 (2) от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) казва: (2) Пред административните органи гражданите и организациите […]

Къде е адвокатът в съдебната реформа? А къде са другите?

„Адвокатът е независим орган на правораздаването“. Горе-долу така се превежда член първи от германския закон за адвокатурата. В България, за съжаление, законодателят не е показал уважение към адвокатите с подобна формулировка. Но начинът, по който са го казали германците (които доказано знаят как да пишат закони), комбиниран с естеството на адвокатския „занаят“ си заслужава да […]

Телефонният тормоз от името на СГ Груп

През изминалите дни неколкократно разговарях с хора, които са стресирани от обаждания от агресивни оператори, обаждащи се от името на СГ Груп*. Оказва се, че по-чувствителните просто не може да се абстрахират от агресията, на която са били подложени и не успяват да игнорират тези обаждания, вследствие на което стават мишена на ново количество стрес. Целта […]