Какво стана с банкнотата от 500 евро?

Вече сме 2019 г., а аз имам банкноти от 500 евро? Какво стана? Изгорях ли? Тези въпроси станаха много актуални, след като през 2016 година Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да спре емитирането на банкнотите с най-високата стойност. Един от популярните мотиви (че по този начин се прави опит да се удари тероризма и организираната […]

Има ли драма около измененията на ЗПКОНПИ (гражданската конфискация) и в какво се състоят те (драмата и измененията)?

В нашето общество през последните седмици се генерира поредната турболентност, касаеща законодателството, неговото тълкуване и прилагане и измененията. Всичко тръгна от едно тълкувателно решение на ВКС, съгласно което (казано на „народен език“), ако те оправдаят, ама имаш незаконно придобито имущество, държавата не може да ти го вземе. Това тълкувателно решение, на практика означава, че десетки […]

GDPR – какво да правим и как да го правим

25 май 2018 година отмина и невидимото присъствие на GDPR (General Data Protection  Regulation) изпълни нашето общество, а страховете на хората, подхранвани от професионални, но и често несръчни опити за анализ, пратиха здравия разум в нокаут. Какво представлява GDPR, какво ни дава и какво ни взема той. Започваме със същността му. Това е регламент. Което означава, […]

Опит за измама (кражба на банкови детайли)

Ежедневно от много места различни видове тарикати се опитват да се „вмъкнат“ в банковите ни сметки, откъдето да „отмъкнат“ парите ни. Тази сутрин получих долния e-mail, който се опитва да ме убеди, че профилът ми в електронното банкиране е бил „заключен“ и ако искам да мога да си го ползвам, трябва да последвам връзката.   […]

Пълномощното на адвоката – de jure и de facto

Адвокатите се грижат за интересите на своите клиенти по пълномощие. Т.е. за да защитят интересите на своите клиенти, адвокатите трябва да бъдат упълномощени. Пред съда е достатъчно обикновено пълномощно – на лист А4 или на „адвокатски кочан“. При администрацията обаче има специфики. Чл. 18 (2) от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) казва: (2) Пред административните органи гражданите и организациите […]