Пълномощното на адвоката – de jure и de facto

Адвокатите се грижат за интересите на своите клиенти по пълномощие. Т.е. за да защитят интересите на своите клиенти, адвокатите трябва да бъдат упълномощени. Пред съда е достатъчно обикновено пълномощно – на лист А4 или на „адвокатски кочан“. При администрацията обаче има специфики. Чл. 18 (2) от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) казва: (2) Пред административните органи гражданите и организациите […]

Къде е адвокатът в съдебната реформа? А къде са другите?

„Адвокатът е независим орган на правораздаването“. Горе-долу така се превежда член първи от германския закон за адвокатурата. В България, за съжаление, законодателят не е показал уважение към адвокатите с подобна формулировка. Но начинът, по който са го казали германците (които доказано знаят как да пишат закони), комбиниран с естеството на адвокатския „занаят“ си заслужава да […]

Телефонният тормоз от името на СГ Груп

През изминалите дни неколкократно разговарях с хора, които са стресирани от обаждания от агресивни оператори, обаждащи се от името на СГ Груп*. Оказва се, че по-чувствителните просто не може да се абстрахират от агресията, на която са били подложени и не успяват да игнорират тези обаждания, вследствие на което стават мишена на ново количество стрес. Целта […]

Присъждане на разноски за път за съдебни заседания

Като всеки адвокат, и аз поемам ангажименти извън града, в който живея и работя. И тъй като телепортацията все още не е напуснала „Седморката на Блейк„, за да посети нашето ежедневие, ми се налага да се придвижвам по един или друг начин, ползвайки личен или обществен транспорт (т.е. правейки разходи за път). В чл. 78, […]

Има ли достойнство?

„Моята политика фалира“ – думите, с които Стоян Данев мотивира оставката си и дава урок по достойнство, когато става ясно, че се е провалил. По мое мнение Висшият адвокатски съвет осъществи мащабен провал по отношение на Закона за адвокатурата. Медийната пасивност, съчетана с недостатъчно или неправилни усилия доведе до там, че измененията са сатанизирани в очите […]