Научна дейност

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
Регионалната сигурност и Западните Балкани“


МОНОГРАФИИ
„Адвокатската професия в България. Съсловни и практически аспекти“
Изд. „Макрос“, Пловдив 2019, ISBN 978-954-561-474-3

„Проблемът с грешките в денталната медицина – можем ли да ги избегнем и каква е ролята на съсловната организация в тяхното разрешаване“
(в съавторство с гл. ас. д-р Нина Мусурлиева).  Изд. „Лакс Бук,“, ISBN 978-619-189-080-4


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Необходимостта от правна регулация, даваща възможност на наследниците да защитят правата на починалите си предшественици, Публикувана в „Научни трудове на Института за държавата и правото“, том Х, 2015, ISSN 1314-6459, стр. 499-508

Международноправният спор между Гърция и Македония, Временно споразумение от 1995
Публикувана в „Научни трудове на Института за държавата и правото“, том ХIII, 2015, ISSN 1314-6459, стр. 265-274

Охридското споразумение от 2001 година и неговото въздействие върху сигурността в Република Македония
Публикувана в „Научни трудове на Института за държавата и правото“, том ХIV, 2016, ISSN 1314-6459, стр. 297-308

Албанското обичайно право (Кануна на Лека Дукагини) и комитетите за национално помирение в Албания – между обичайното и обективното право
Публикувана в списание „Международна политика“, на правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, брой 1, ISSN 2367-5373, стр. 222-247

ООН като фактор за стабилност и сигурност в Албания, през ХХ век
Публикувана в сборник от международна научна конференция, организирана от Югозападния университет „Неофит Рилски“ 2-3 октомври 2015, ISBN 978-954-00-0058-9, стр. 670-677

Военното сътрудничество между България и Македония и неговото значение за сигурността на Македония
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на НВУ, проведена 20-21 октомври 2016, том 3, ISSN 1314-1937, стр. 188-197

Босна и Херцеговина и Косово, има ли основание да се прави паралел с България
Публикувана в сборник доклади от научна конференция „Европа след атентата в Париж: страхове, надежди и предизвикателства“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2016, ISBN 978-619-202-173-3, стр. 47-62

Горанската общност и значението ѝ за сигурността на Косово
Публикувана в сборник доклади от научна конференция „Балканите в променящата се среда за сигурност“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ноември 2016, ISBN 978-619-202-9, стр. 145-156

Правен статут и фактическо положение на малцинствата в Западните Балкани, Македония и Албания
Публикувана в списание Studia Iuris, специализирано юридическо списание на Юридическия факултет на Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски“ брой 2/2016

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE – COMMON CONCERNS AND POSSIBLE SOLUTIONS
Публикувана в том първи от сборник доклади от научна конференция, организирана от правния факултет в Битоля, Република (Северна Македония), 2018 година, ISBN 978-608-4670-00-1, стр. 315-326

ПРОБЛЕМЪТ С ГРЕШКИТЕ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА – СТРАТЕГИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА, НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ
Публикувана в Eastern Academic Journal, issue 4 (Декември 2017), ISSN: 2367-7384, стр. 33-40

Независимостта на македонския език и неговото „признаване“
Публикувана в Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 14-15 юни 2018, т. 7, ISSN 1314-1937 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-boll) стр. 34-44

Признаването на Тайван от страна на Скопие и последиците за сигурността на Македония
Публикувана в Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 14-15 юни 2018, т. 7, ISSN 1314-1937 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-boll) стр. 45-52

Албанската общност в Република Македония и основателността на притесненията за деизнтеграция на държавата
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 14-15 юни 2018, т. 7, ISSN 1314-1937 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-boll) стр. 53-61

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЮЖНАТА ЧАСТ НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ТРАЙНА СТАБИЛНОСТ В РЕГИОНА НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 25-26 октомври 2018, т. 5, ISSN 2367-7465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), стр. 106-115

ИНФРАСТРУКТУРАТА НА МАКЕДОНИЯ И КОРИДОР №8 В КОНТЕКСТА НА СИГУРНОСТТА В ДИНАМИЧНИЯ РЕГИОН НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 25-26 октомври 2018, т. 5, ISSN 2367-7465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 116-126

Спорът за името на Република Македония – крайъгълен камък в бъдещето на Западните Балкани
Публикувана в списание Studia Iuris, специализирано юридическо списание на Юридическия факултет на Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски“ брой 1/2018, стр. 62-71

Размяна на територии между Косово и Сърбия – разрешение или предпоставка за несигурност
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 27-28 юни 2019, т. 5, ISSN 1314-19377465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), стр. 46-55

„Мюсюлманин – етнос или религия? Анализ в контекста на процесите по разпадане на Югославия“
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 27-28 юни 2019, т. 5, ISSN 1314-19377465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), стр. 56-63

Акцията в полицейския участък в Гошинце и албанското знаме в Охридската крепост – провокации или индикации за етнически конфликт“
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 27-28 юни 2019, т. 5, ISSN 1314-19377465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), стр. 64-72