Архив по месеци: април 2011

Искате ли да съдите мобилен оператор? Вижте как.

Закон за задълженията и договорите, чл. 26 (1)  “Нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят … „.   Закон за защита на потребителите Чл. 68в. Забраняват се нелоялните търговски практики. Чл. 68г. (1) Търговска практика, свързана с предлагането на стоки или услуги е нелоялна, ако противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и ако променя или […]