Архив по месеци: октомври 2011

Договорът в зъболечението

По принцип договорът за зъболечение е неформален. Т.е. не е необхоидмо да се подписва договор, достатъчна е устната уговорка. Проблемът възниква, когато между страните се появяват недоразумения каква точно е била уговорката. С оглед избягване на недоразумения и спорове, е препоръчително преди започване на процедурите ,между страните по договора (зъболекар и пациент), да се подпише […]