Архив по месеци: октомври 2017

Пълномощното на адвоката – de jure и de facto

Адвокатите се грижат за интересите на своите клиенти по пълномощие. Т.е. за да защитят интересите на своите клиенти, адвокатите трябва да бъдат упълномощени. Пред съда е достатъчно обикновено пълномощно – на лист А4 или на „адвокатски кочан“. При администрацията обаче има специфики. Чл. 18 (2) от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) казва: (2) Пред административните органи гражданите и организациите […]