Архив по месеци: декември 2018

Има ли драма около измененията на ЗПКОНПИ (гражданската конфискация) и в какво се състоят те (драмата и измененията)?

В нашето общество през последните седмици се генерира поредната турболентност, касаеща законодателството, неговото тълкуване и прилагане и измененията. Всичко тръгна от едно тълкувателно решение на ВКС, съгласно което (казано на „народен език“), ако те оправдаят, ама имаш незаконно придобито имущество, държавата не може да ти го вземе. Това тълкувателно решение, на практика означава, че десетки […]