Начало

Адвокат Станислав Станев е завършилCTAHEB Юридическия факултет на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“ през 2004 година.

Вписан в адвокатска колегия Пловдив от октомври 2005 година.

Член на екипа и съдружник в „Митов Консулт“.

Доктор по международно право и международни отношения.

Кантората на адвокат Станислав Станев се намира в гр. Пловдив.

Работни езицибългарски и английски

Адвокат Станислав Станев работи в следните области на правото:

Облигационно право

Търговско право

Вещно право

Медицинско  право

Наказателно-административно право

Процесуално представителство (представителство пред съда)