Научна дейност

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
Регионалната сигурност и Западните Балкани“


МОНОГРАФИИ
Адвокатската професия в България. Съсловни и практически аспекти“
Изд. „Макрос“, Пловдив 2019, ISBN 978-954-561-474-3

„Проблемът с грешките в денталната медицина – можем ли да ги избегнем и каква е ролята на съсловната организация в тяхното разрешаване“
(в съавторство с гл. ас. д-р Нина Мусурлиева).  Изд. „Лакс Бук,“, ISBN 978-619-189-080-4

ПОМАГАЛО
„Европейски съюз – помагало и тестове“
Изд. „Макрос“, Пловдив 2021, ISBN 978-954-561-525-2

 

УЧЕБНО ПОСОБИЕ
„Балканите - етноси, религи, конфликти“
Изд. „Макрос“, Пловдив 2022, ISBN 978-954-561-558-0

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
Необходимостта от правна регулация, даваща възможност на наследниците да защитят правата на починалите си предшественици, Публикувана в „Научни трудове на Института за държавата и правото“, том Х, 2015, ISSN 1314-6459, стр. 499-508

Международноправният спор между Гърция и Македония, Временно споразумение от 1995
Публикувана в „Научни трудове на Института за държавата и правото“, том ХIII, 2015, ISSN 1314-6459, стр. 265-274

Охридското споразумение от 2001 година и неговото въздействие върху сигурността в Република Македония
Публикувана в „Научни трудове на Института за държавата и правото“, том ХIV, 2016, ISSN 1314-6459, стр. 297-308

Албанското обичайно право (Кануна на Лека Дукагини) и комитетите за национално помирение в Албания – между обичайното и обективното право
Публикувана в списание „Международна политика“, на правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, брой 1, ISSN 2367-5373, стр. 222-247

ООН като фактор за стабилност и сигурност в Албания, през ХХ век
Публикувана в сборник от международна научна конференция, организирана от Югозападния университет „Неофит Рилски“ 2-3 октомври 2015, ISBN 978-954-00-0058-9, стр. 670-677

Военното сътрудничество между България и Македония и неговото значение за сигурността на Македония
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на НВУ, проведена 20-21 октомври 2016, том 3, ISSN 1314-1937, стр. 188-197

Босна и Херцеговина и Косово, има ли основание да се прави паралел с България
Публикувана в сборник доклади от научна конференция „Европа след атентата в Париж: страхове, надежди и предизвикателства“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2016, ISBN 978-619-202-173-3, стр. 47-62

Горанската общност и значението ѝ за сигурността на Косово
Публикувана в сборник доклади от научна конференция „Балканите в променящата се среда за сигурност“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ноември 2016, ISBN 978-619-202-9, стр. 145-156

Правен статут и фактическо положение на малцинствата в Западните Балкани, Македония и Албания
Публикувана в списание Studia Iuris, специализирано юридическо списание на Юридическия факултет на Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски“ брой 2/2016

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE – COMMON CONCERNS AND POSSIBLE SOLUTIONS
Публикувана в том първи от сборник доклади от научна конференция, организирана от правния факултет в Битоля, Република (Северна Македония), 2018 година, ISBN 978-608-4670-00-1, стр. 315-326

ПРОБЛЕМЪТ С ГРЕШКИТЕ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА – СТРАТЕГИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА, НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ
Публикувана в Eastern Academic Journal, issue 4 (Декември 2017), ISSN: 2367-7384, стр. 33-40

Независимостта на македонския език и неговото „признаване“
Публикувана в Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 14-15 юни 2018, т. 7, ISSN 1314-1937 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-boll) стр. 34-44

Признаването на Тайван от страна на Скопие и последиците за сигурността на Македония
Публикувана в Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 14-15 юни 2018, т. 7, ISSN 1314-1937 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-boll) стр. 45-52

Албанската общност в Република Македония и основателността на притесненията за деизнтеграция на държавата
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 14-15 юни 2018, т. 7, ISSN 1314-1937 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-boll) стр. 53-61

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЮЖНАТА ЧАСТ НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ТРАЙНА СТАБИЛНОСТ В РЕГИОНА НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 25-26 октомври 2018, т. 5, ISSN 2367-7465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), стр. 106-115

ИНФРАСТРУКТУРАТА НА МАКЕДОНИЯ И КОРИДОР №8 В КОНТЕКСТА НА СИГУРНОСТТА В ДИНАМИЧНИЯ РЕГИОН НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 25-26 октомври 2018, т. 5, ISSN 2367-7465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 116-126

Спорът за името на Република Македония – крайъгълен камък в бъдещето на Западните Балкани
Публикувана в списание Studia Iuris, специализирано юридическо списание на Юридическия факултет на Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски“ брой 1/2018, стр. 62-71

Размяна на територии между Косово и Сърбия – разрешение или предпоставка за несигурност
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 27-28 юни 2019, т. 5, ISSN 1314-19377465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), стр. 46-55

„Мюсюлманин – етнос или религия? Анализ в контекста на процесите по разпадане на Югославия“
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 27-28 юни 2019, т. 5, ISSN 1314-19377465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), стр. 56-63

Акцията в полицейския участък в Гошинце и албанското знаме в Охридската крепост – провокации или индикации за етнически конфликт“
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 27-28 юни 2019, т. 5, ISSN 1314-19377465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), стр. 64-72

Политическа активност на Република Сърбия в контекста на промяна на геополитическия курс на Скопие
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 17-18 юни 2019, т. 3, ISSN 1314-19377465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), стр. 82-92.

Препоръки относно стила на дискусии в българо-македонската комисия за историята
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 17-18 юни 2019, т. 3, ISSN 1314-19377465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), стр. 93-102.

Политически аспекти на етническата принадлежност в контекста на двустранните отношения между Скопие и София
Публикувана в сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет 17-18 юни 2019, т. 3, ISSN 1314-19377465 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), стр. 73-81.

The history and historical commitees in the context of the restart of the European Atlantic perspective of Skopje
Публикувана в 
Buletin Southeastern Europe: Dimensions, challenges, perspectives, volume 1/2020, ISSN 2683-0574, issue of Bulgarian hub for United Balkans, p. 74-84

„Форма на упълномощаване на адвоката. Устно упълномощаване съгласно чл. 25 (3) от Закона за адвокатурата“
Публикувана в
Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет,
май 2020, т. 7, ISSN 1314-1937(издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 28-38

Отговорността на адвоката съгласно чл. 3 ГПК
Публикувана в
Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет,
май 2020, т. 7, ISSN 1314-1937(издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 39-47

Клиентските сметки по чл. 39 от Закона за адвокатурата“
Публикувана в
Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет,
май 2020, т. 7, ISSN 1314-1937(издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 48-57

Някои аспекти на придобиване на българско гражданство по произход
Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет, октомври 2020, т. 3, ISSN 2367-19374657(издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 96-106

Правото на протест от гледна точка на нормативната уредба
Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет, октомври 2020, т. 3, ISSN 2367-19374657(издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 107-115

Правен статут на българската общност в Албания след приемане на закона за националните малцинства.
Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет, октомври 2020, т. 3, ISSN 2367-19374657(издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 107-123

Етно-религиозната дискусия в Северна Македония като аспект на сигурността на региона на Западните Балкани
Публикувана в списание „Международна политика“, на правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, година XVI, брой 1, 2020, ISSN 2367-5373, стр. 46-59

Чл. 38 от българския Закон за адвокатурата
„Пролетни правни дни 2020″, сборник с доклади от научна конференция, организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, том 1, университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2021,  ISBN 978-619-202-723-0, стр. 215-224

Законът за защита на нацията от 1941 г. -  в геополитическа среада
Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет, 2021 т. 7, ISSN 1314-19374657(издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 187-197

Структура и приложно поле на Закона за защита на нацията от 1941 г. Особености
Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет, 2021 т. 7, ISSN 1314-19374657(издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 198-207

Covid-19 and the Western Balkans в съавторство с д-р Даниела Пастармаджиева
Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет, 2021 т. 7, ISSN 1314-19374657(издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 206-215

Connetivity of the Western Balkans Region – Difficulties, Chalenges and Alternatives
Списание SHS Web of conferences, volume 120 2021
eISSN: 2261:2424

Republic of Bulgaria and the Bulgarian communities in the COVID-19 situation,
Сборник с доклади от втора международна научна конференция „Иновации и конкурентоспособност,“ 25 ноември 2021. „Светът през призмата на пандемията COVID-19″, Пловдивско университетско издателство, ISSN 2738-8018, стр. 305-314

Критериите от Копенхаген и Европейската перспектива на Македония
Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет, 2022 т. 10, научно направление „Социални, стопански и правни науки“, ISSN 1314-1937 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 169-176

Чл. 8 от Договора за добросъседство, приуятелство и сътрудничество, сключен между София и Скопие
Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет, 2022 т. 10, научно направление „Социални, стопански и правни науки“, ISSN 1314-1937 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 177-184

Българската общност в Република Северна Македония – исторически преглед и съвременно състояние
Сборник доклади от годишна научна конференция на Национален военен университет, 2022 т. 10, научно направление „Социални, стопански и правни науки“, ISSN 1314-1937 (издателски комплекс НВУ „Васил Левски“), 185-194

Българските общности извън България и нормативната уредба
сп. „Международна политика“, ISSN 2367-5374, стр. 23-35, година XVIII, бр. 1-2, 2022

Рамковата позиция на Министерския съвет на Република България в контекста на отношенията София-Скопие
Сборник с доклади от научна конференция 27-28 октомври 2022 „Актуални аспекти на сигурността“. Том 3, научно направление „социални и правни аспекти на сигурността и отбраната“, изд. комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7656, стр. 141-151

Декларацията на Българския парламент за Република Северна Македония
Сборник с доклади от научна конференция 27-28 октомври 2022 „Актуални аспекти на сигурността“. Том 3, научно направление „социални и правни аспекти на сигурността и отбраната“, изд. комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7656, стр. 153-162

Българите в Република Северна Македония и конституционноправната уредба
Сборник с доклади от научна конференция 27-28 октомври 2022 „Актуални аспекти на сигурността“. Том 3, научно направление „социални и правни аспекти на сигурността и отбраната“, изд. комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7656, стр. 163-172