Емоциите около около СГ Груп и кредита от Българската банка за развитие

През последните няколко дни се завихри огромна обществена емоция около огромен кредит, който Българската банка за развитие щяла да им предостави.
Уточнявам, че не съм се задълбочавал в критериите за получаване на финансиране и процедурите за реализация. Нямам представа и какви са размерите на финансиране.
Аз обаче искам да обърна внимание на един друг аспект, свързан с тази фирма.

През последните няколко години с мен са се свързали (писали са ми, идвали са в офиса и страшно много са се обаждали) огромно количество хора. Всички те имат едни и същи проблеми: получават доста по-често обаждания от името на СГ Груп. Става въпрос за отвратителни вербални издевателства и извращенията над психиката им. Споделяли са ми, че са ги заплашвали с какво ли не, само и само да ги пречупят психически и да се съгласят да заплатят едно или друго реално или фиктивно задължение. А колко пъти са плакали, докато са говорили с мен … Зрели, улегнали, свестни хора. Сълзите на унижението, което са изтърпели, е едно от най-тежките неща, на които съм ставал свидетел в практиката си.
Уточнявам, че в точно 100% от случаите, които са стигнали до мен, тормозът е бил за вземания, които са погасени по давност. И които, ако стигнат до съд, просто увяхват. Може би затова и не стигат, а си остават на полето на вербалната агресия.
Разбирам, че фирмата иска да събере парите, но всичко би следвало да си има някакви граници, а заплахите са далеч отвъд тези граници. Огромно количество най-обикновени хора, много от тях скромни, свити и психологически беззащитни са брутално изтерзани след разговорите си с „колекторите“.  Истината е, че заради тормоза на практика всеки от тях има право да получи обезщетение за неимуществени вреди, което често може да бъде на много по-голяма стойност от парите, които му търсят. Реалността обаче е, че това няма как да стане, защото човек няма как да докаже пред съда, че е тормозен по възлагане именно от тази фирма. И така … СГ Груп съществуват в „зоната на здрача“ и продължават да притесняват необезпокоявано и „с имунитет“ огромно количество свестни хора. Граждани и данъкоплатци, чиито вноски в крайна сметка стигат до държавния бюджет и оттам, през Българската банка за развитие, се оказват в СГ Груп. Изтънчена жестокост …
Завършвам горе-долу така, както започнах.
Нямам представа какви са критериите и процедурите; нямам представа дали СГ Груп отговарят на изискванията (допускам, че е възможно да е така). Смятам обаче, че предоставянето на средства на фирма, чиито изпълнители в брутално противоречие със закона са „поболели“ толкова много българи, е … неуместно.
И ако това финансиране е законно, държавата би следвало да се замисли, че е длъжна и на своите данъкоплатци. Ако не друго, то поне да им осигури адекватен механизъм за защита на правата им в хипотези, като описаните.
Отмяната на „вътрешните“ арбитражи за подобни (погасени по давност) вземания е адекватна, но недостатъчна стъпка.