Когато се наложи да „Ви дойдат майстори“

Ако нямате увереност, време и/или желание да се занимавате с ремонти, е най-добре да ангажирате „специалисти“ (майстори). Предвид на специфичните особености в психологията на  голяма част тези хора, както и за ваше собствено спокойствие, не е зле да започнете процеса с предварителна подготовка. Давам някои практически съвети.
-> Прегледайте обявите, за да се ориентирате в пазара. Не допускайте грешката да викнете някой майстор само защото еди кой си е останал доволен. Mайсторите са като зъблекарите, адвокатите и т.н. Това, че съседът Пешо е щастлив, не означава непременно, че и Вие ще сте усмихнати след края на ремонта. Още повече, че доста хора имат навика да препоръчват майстори, не защото са добри, а за да им свършат услуга (като има намерят работа).
-> Попитайте майстора, на който сте се спрели, колко време ще му трябва да свърши работата, колко пари ще струва труда му и колко и какви материали ще му трябват.
-> Поискайте отговорите на горните въпроси да се запишат в договор, където всичко да е уточнено и ако нещо се „издъни“, да знаете кой е виновен (опитът показва, че голяма част от майсторите имат навика да Ви обвиняват за всички проблеми, особено за техните грешки).

Ако случайно майсторът откаже да сключи писмен договор с Вас, в който освен всичко останало да носи отговорност за неизпълнение, и вземе да увърта (което не е невероятно), си задайте няколко сериозни въпроса:
- Заслужава ли доверие човек, който отказва да се подпише под собствените си обещания?
- Професионалист ли е човек, който не може да направи елементарно изчисление колко материали му трябват, а иска да му купувате на дребни порции, като започнат да приключват наличните (и по този начин Ви губи времето)?
- Сериозен ли е човек, който Ви казва кога ще е готов, а всъщност му трябва два пъти повече време (например защото е хванал още два обекта или пък е пипкав)?
- Коректен ли е човек, който си е изчислил стойността на труда, а после се пробва да Ви измъкне още пари?

Ако след проведени разговори, отговорите на горните въпроси не ви харесат, може би трябва да си потърсите друг майстор. Сега на всичките им намаля работата покрай застоя в строителството и не са толкова високомерни, колкото по-рано.