Актовете на КАТ

Много хора имат неприятни усещания, като видят пътна полиция. Не са рядко случаите, когато „катаджиите“ виждат работи, които другите не виждат. И докато се чудиш откъде видяха, че говориш по мобилния телефон, след като батерията ти е паднала преди 30 км, длъжностните лица, вече са ти написали АУАН (акт за установяване на адмнинистративно нарушение) и са те оставили да проклинаш и да се опитваш да отгатнеш колко ще ти е глобата.

Не е лошо да се знае, че съгласно закона актът, с който се установява административното нарушение, трябва да се подпише от свидетел. Пътните полицаи имат интересната практика единият да съставя акт, а другият да е свидетел. Само че истината е, че освен полицай, всеки друг може да бъде свидетел. Затова много настойчиво препоръчвам на водачите, които не са сами в колите, когато ги спират за проверка, да викат своите придружители и да ги карат да се подписват, като свидетели на акта, наред с полицаите.
Доказано е, че тази форма на граждански контрол мотивира полицаите да отразяват само това, което действително се случва.

А дори и да решат да Ви напишат акт, когато той е подписан и от друг свидетел (не полицай), адвокатът, който ще обжалва глобата на КАТще има достатъчно основания да поиска наказанието да бъде отменено, защото е неправилно.