Ако ни натопят пред КАТ

Съгласно Закона за движение по пътищата, aко някой реши, че точно Вие сте му одрали колата и сте избягали, има възможност да се оплаче в КАТ.
В този случай, съгласно процедурата, „пострадалият“ и Вие бивате призовани и след като Ви изслушат, Ви съставят акт за установяване на административно нарушение.
Колкото и да е странно, в този случай, дори и да нямате никаква вина, най-вероятно е да Ви напишат въпросният акт, след който 100% идва глоба.
Моят съвет е, ако се окажете в подобна нелепа ситуация и ви напишат АКТ, в 3-дневния законов срок, да напишете подробни възражения до началника на КАТ, в които описвате какво точно е станало. И ако въпреки всичко Ви глобят, да обжалвате в съда.
Процентът на потвърдените от съда, подобни наказателни постановления не е особено висок.

Принципно няма проблем да се явите сами, но във всеки случай е по-добре да си ангажирате адвокат