Път към края на „Войната по пътищата“

Причина за тази „война“ е, че сериозен процент от водачите на МПС не спазват знаците на пътя, а вместо това поемат необмислени рискове, което в доста случаи завършват с фатален инцидент.
Причината за дръзновението с което шофьорите се впускат в тези рискове е, че голяма част от тях не очакват да бъдат наказани. В тази връзка смятам, че не е учудващо, че въпреки постоянните увеличения на санкциите в закона, шофьорите не желаят да се дисцплинират.

Моят учител по наказател процес казваше, че  “Не големината, а неотвратимостта на наказанието възпира нарушителите“.

Т.е. ако намалим размера на наказаннията, но всяко нарушение без никаква милост и въпреки всякакви увъртания води до санкция, нарушители по пътя, а от там и катастрофите ще са чувствително по-малко.