Искате ли да съдите мобилен оператор? Вижте как.

Закон за задълженията и договорите, чл. 26 (1)  “Нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят … „.

 

Закон за защита на потребителите
Чл. 68в. Забраняват се нелоялните търговски практики.
Чл. 68г. (1) Търговска практика, свързана с предлагането на стоки или услуги е нелоялна, ако противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и ако променя или е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена, или на средния член от групата потребители, когато търговската практика е насочена към определена група потребители.

И какво имам предвид, обяснено на житейски език.
Когато сключите едногодишен договор с мобилен оператор, Вие оставате с впечатление (и съвсем правилно), че договорът Ви е валиден за една година, а след това … ако Вие и телекомът прецените. В тази връзка, всякаква уговорка, която се опитва да вмъкне допълнителни задължения за Вас с оглед на това да Ви закрепости Вашите пари към касата на съответния оператор, би могла (на основание чл. 68г от Закона за защита на потребителите) да се тълкува като нелоялна търговска практика. А нелоялната търговска практика е забранена от закона (с чл. 68в от същия закон), т.е. противоречи на закона.
И като имаме предвид, че договорите (или части от тях), които противоречат на закона или го заобикалят са нищожни, съвсем спокойно доста съдии биха могли да приемат, че в нашия случай най-малкото законът е заобиколен, в тази връзка уговорката за автоматично подновяване е нищожна и мобилният оператор няма право да Ви държи за … кесията.
Разбира се, за да се случи всичко това, е необходимо пострадалите от откровено заблуждаващия подход на телекомите към техните клиенти, не просто да мрънкат и да се управняжняват в красноречие по форумите, а да ангажират адвокат и да започнат дело срещу мобилният оператор, който си позволява откровено да се подиграва с ней-ценното – своите клиенти.

Настоящата публикация представлява една идея как да защитим правата си и моля да не бъде приемана като абсолютен 100% факт. Все пак правото е изкуство и подлежи на тълкуване. Това е моето тълкуване.
Ако моят мобилен оператор не се сети какво да ми предложи, за да ме накара да съм доволен, аз лично възнамерявам да приложа своята теория на практика.