Откраднат имот с фалшиво пълномощно? Няма как да стане

Много често от новини, коментарни рубрики и актуални предавания може да се чуе как на някой са му „откраднали“ имота с фалшифицирано пълномощно. Както сигурно сте забелязвали, коментарите са много драматични. А самата „новина“ буди страх и несигурност у хората, при това без всякакво основание.
Основен принцип в правото още от римско време е „Nemo dat quot non haabet“.  Т.е. никой не може да ти (про)даде това, което не е негово/върху което няма права.
Очевидно е, че ако някой си е фалшифицирал пълномощно, значи няма право да продава имот. Реално погледнато, въпреки че се подписва пред нотариус, такава сделка не поражда действие (все едно я няма). Т.е. измамен е не този, който действително е собственик на имота, а този, на който „продават“ имота.
Разбира се, не е приятно някой да измамен, но в случая с фалшивото пълномщно едно е ясно:собстеникът на имота не е измамен.