„България on Air“ и проектопромените в Закона за адвокатурата

На вниманието на гoсподин Ивайло Лаков
предаване „Денят on Air“, телевизия „България on Air“


Уважаеми господин Лаков,
На 28.02.2015 год. гост Ви беше председателката на управителния съвет на Националния съюз юрисконсултите.
В хода на разговора, след третата минута, на зрителите, съзнателно или не, беше внушено (и de facto потвърдено от госта Ви), че ако промените в Закона за адвокатурата бъдат приети, едва ли не. юрисконсултите няма да могат да се явяват в съд…
Тази позиция е дълбоко невярна!
 

Аз лично, като юрист, си позволявам да изразя искрено изумление от факта, че председателят на Съюза на юрисконсултите не показа да е наясно с елементарни правни положения. Става въпрос за това, че участието в съд се регламентира от Гражданския процесуален кодекс. Въпросният закон, в чл. 32 т. 3 изрично посочва, че юрисконсултите могат да представляват своя работодател в съда.
Не вярвам, че Вашата гостенка не е наясно с горното. По-скоро допускам, че причината за това може да е или объркване, или опит за некоректно внушение към зрителите (приемам това за по-вероятно).
Смаян съм от факта, че в предаването си предоставихте възможност на Съюза на юрисконсултите да „дипли“ несъстоятелна теза, уронвайки престижа на адвокатите. Като същевременно не предвидихте адекватна (защото това със записа на телефонен разговор с адвокат не беше нито професионално, нито сериозно) възможност на адвокатите да изложат своята позиция.
Истината е, че цялата тази истерия срещу проекта за изменение на Закона за адвокатурата няма нищо общо с аргументите, които противниците тръбят по всички медии.
Истината е, че на много хора им се услажда „адвокатският хляб“ и искат да продължат да вършат „адвокатска“ работа, без да носят „адвокатска“ отговорност.
Т.е. става въпрос за желание „да се лови риба в мътна вода„, като се инициира мащабен медиен натиск, целящ адвокатурата да бъде „разграден двор„.

Г-н Лаков, както Ви е известно, упражняването на някои професии изисква специални и задълбочени познания. Такива професии са на: лекаря, денталния лекар (зъболекаря), архитекта, адвоката и т.н. И именно специфичността на всяка от тези професии изисква по-сериозно законово „внимание“, което освен всичко останало включва и повече отговорност.
Защото … какво би станало ако разградим този двор (ако либерализираме тези дейности)?
При грешка в медицината/денталната медицина, животът и здравето на хората ще бъдат поставени на риск;
при грешка в архитектурата, може да падат сгради, мостове и т.н.;
при грешки в правото, хората могат да губят своите имоти и т.н.

За съжаление, „толерантността“ в адвокатурата провокира много „специалисти“ да потърсят лесна печалба и … преследвайки я, да провалят доста бизнеси, доста човешки съдби.

За да се предпазят от това, развитите държави отдавна са регулирали много стриктно упражняването на адвокатската професия. В някои държави, упражняването на адвокатската професия е лицензионна дейност. И нарушаването на лиценза (от хората, които нямат право) води до изключително сериозни санкции.
В тази връзка, може да обърнете внимание тук и тук, например.
Именно това е пътят, по който се опитва да поеме България с така оплюваните изменения в Закона за адвокатурата. И „агресията“ срещу тези изменения, освен запазване на статуквото (печалбата без носене на отговорност), ще доведе до запазването на тенденцията за липса на сигурност в гражданския оборот, а оттам и за затрудненията в икономическото развитие на държавата.

В заключение искам да Ви кажа, че до днес, аз лично смятах телевизия България on Air, за една от малкото (почти единствената) професионални медии в България. И … ако адвокатското съсловие получи адекватно право на отговор, ще затвърдя това си впечатление.
Но … ако не стане така, лично за себе си ще приема, че и Вашата телевизия е част от причините истината да е „ампутирана“ за българските медии (България да е на 106-то място по свобода на медиите).

Поздрави,
адв. Станислав Станев