Заповед за изпълнение от съда

Получили сте заповед за изпълнение от съда и се чудите какво да правите?
Заглавието на документо звучи сериозно, но това не означава непременно, че трябва да се притеснявате.
Документът „Заповед“ за изпълнение се издава от съд, но той не означава, че всичко е свършило и на всяка цена трябва веднага да отидете да платите. Заповедта за изпълнение се издава, когато някой е заявил на съда, че Вие му дължите нещо. Но съда не е проверил дали наистина сте длъжник, или не, дали задължението Ви е погасено по давност и т.н. Именно защото не е проверявал, защитата срещу заповед за изпълнение е относително лесна. Ако смятате, че не дължите парите, описани в заповедта, единственото нещо, което трябва да направите е да попълните, подпишете и подадете в съда (а ако не знаете къде да го оставите в съда, може и да му го пратите по пощата – деловодителките ще си го разпределят) възражение. Важно е да се знае, че възражението трябва да се подаде в съда/изпрати по пощата в двуседмичен срок след получаването му.
Възражението е документ „по образец“. Някои от съдилищата го изпращат заедно със самата заповед. Но ако не го изпратят, може да потърсите в интернет, или да ползвате ТАЗИ БЛАНКА.
Важните детайли, които трябва да бъдат попълнени са: Име, ЕГН, адрес, съда, номера на делото. И, разбира се, документът трябва да се подпише.

Важен момент, които трябва да имате предвид:
Ако подадете възражение, е възможно този, който е поискал заповедта за изпълнение да заведе „редовно“ дело срещу Вас. Ако това се случи, ще спечелите известно време, но пък разноските Ви (ако загубите делото) ще се увеличат.

Настоящата публикация касае най-вече заповедите за изпълнение по рда на чл. 410 ГПК. Но възражението може да се използва и в случаите, когато срещу Вас има заповед за незабавно изпълнение по чл 417 ГПК. В този случай (на заповед за незабавно изпълнение) трябва да имате предвид, че приндуителното изпълнение, което вероятно е започнато срешу Вас от съдебен изпълнител (съдия-изпълнител) няма да спре, освен ако не е базирано на запис на заповед.
Във всеки случай е препоръчително да действате незабавно и, по възможност, да се посъветвате с юрист.