Залепено на вратата съобщение от съда

По новия закон (ГПК) от 2008 година в случаите, когато не могат да Ви намерят на обявения от Вас адрес, съдът има право да залепя на вратата Ви съобщение. Това правило беше въведено, за да се избегнат честите затруднения, в които хората се укриваха от призовкарите и забавяха ненужно правораздаването.
Ако прибирайки се установите, че на вратата Ви има залепено съобшение от съда, най-лошото нещо, което можете да направите, е нищо да не правите. Защото ако го скъсате и „се покриете“ сроковете, които законът е предвидил за Вашата защита ще изтекат. Тогава ще изпаднете в изключително глупавата ситуация, в която няма да можете да направите нищо, именно понеже сте решили да се скриете от залепеното съобщение.
Препоръчително е ако намерите на вратата си залепено съобшение незабавно да предприемете действия: да отидете до съда да проверите за какво става въпрос или да се обърнете към юрист, който да Ви окаже съдействие в тази връзка.