Телефонният тормоз от името на СГ Груп

През изминалите дни неколкократно разговарях с хора, които са стресирани от обаждания от агресивни оператори, обаждащи се от името на СГ Груп*. Оказва се, че по-чувствителните просто не може да се абстрахират от агресията, на която са били подложени и не успяват да игнорират тези обаждания, вследствие на което стават мишена на ново количество стрес. Целта е една – хората да се „пречупят“ и да платят задължение, което така или иначе е погасено по давност и няма шанс в съда.
Както е коментирано и в предходна публикация, за да станат собственици на задължение, СГ Груп (и подобните им) трябва не просто да са платили на мобилния оператор (в най-честия случай) или който там се явява ваш кредитор. Трябва и старият ви кредитор да ви е уведомил писмено, че вече нямате ангажимент към него, а към този новия (дето ви тормози по телефона).
Ако няма такова уведомление, новите нямат право да искат пари от вас.
Какво имам предвид:
Ако старият ви кредитор (дето е с погасено по давност задължение) не ви е уведомил, че задължението ви е прехвърлено към трето лице и това лице започне да ви тормози по телефона, можете да направите следното:
1.  Написвате едно изявление, че правите възражение за давност. Отдолу слагате едно изречение, че ако някой ви обезпокои за това погасено вземане, ще си потърсите правата по съдебен ред.
2. Като ви се обадят телефонните терористи, пускате си апарата „на високоговорител“ и молите човека отсреща да ви разкаже подробно какви пари иска, за какво са тези пари и т.н.
3. Завеждате дело срещу първоначалния кредитор, в което искате:
3.1 да се признае за установено, че това задължение не се дължи.
3.2 да ви обезщетят за стреса, който са ви причинили (който стрес трябва да докажете, ама като се има предвид в какъв шок са хората, които ми се обаждат за съвет, мисля, че няма да е много трудно да се убеди и съдът).
Когато възложителите на СГ Груп и подобните му започнат да получават искови молби. И особено като започнат да плащат разноските по тези дела, те самите ще се замислят дали а прибягват към услугите на тези формации.

* споменавам СГ Груп, защото 95% от хората, които ми се обаждат, са били притеснявани от обаждания от тяхно име. Факт е обаче, че има и други подобни фирми, чиито методи не се различават съществено.